Ιλδεφόνσος


Ιλδεφόνσος
(Ildefonse, 7ος αι. μ.Χ.). Άγιος της Δυτ. Καθολικής Εκκλησίας. Διετέλεσε αρχιεπίσκοπος στο Τολέδο. Πήρε μέρος στις συνόδους που έγιναν σε αυτή την πόλη (653, 655) και διακρίθηκε για τη μαχητικότητα με την οποία υπερασπίστηκε τα δικαιώματα της Εκκλησίας. Ο Ι. έμεινε ονομαστός και για τις αγαθοεργίες του και ιδιαίτερα για τα έργα του Περί της παρθενίας της Παναγίας και Περί ενδόξων ανδρών. Η μνήμη του τιμάται στις 23 Ιανουαρίου.

Dictionary of Greek. 2013.